“Trading ”

Directe recyclage is ecologisch gezien nog steeds de beste oplossing. Het valt soms voor dat bepaalde restpartijen - waarvoor door de leverancier geen vernietigingsplicht werd opgelegd - nog bruikbaar zijn en in dergelijke gevallen worden deze producten te koop aangeboden. 
 
En om u nog beter van dienst te zijn, beschikken wij over een vloot eigen containers die specifiek voor uw kunststofafval te uwer beschikking staan. Bovendien kunnen wij ook zorgen voor het transport van deze containers.  
 

Icon