Hoe gaan we te werk?

Bekijk onze video en lees hieronder meer over het productieproces.

Video

Het productieproces

Ruwe materialen worden best zo zuiver mogelijk aangeleverd, wat een voordeel oplevert voor alle betrokken partijen: een hogere opbrengst of lagere kost voor de leverancier van de afvalstoffen enerzijds en tijdwinst voor ons anderzijds.

Na het uitsorteren van eventuele vervuiling wordt het materiaal geshredderd: het materiaal wordt hier gebroken tot "chips"-(aantal mm???) grootte. De shredder wordt geladen met behulp van een kraan of een heftruck en heeft een capaciteit die kan oplopen tot 10 ton per uur.  

Het shreddergoed wordt ontijzerd door middel van magneten en de non-ferrodetector. Dit “ontijzerd” shreddergoed komt in de maalmolen terecht waar het vermalen wordt tot stukjes van 10 mm.

Het maalgoed wordt ontstoft, gezeefd, gewassen en gedroogd om daarna afgevuld te worden in big bags. Het maalgoed is 100 % zuiver, stofvrij en droog. Afzuig- en/of zeefstof dat, afhankelijk van het verwerkte product en de vervuiling ervan, tussen 0 en een paar % kan bedragen kan worden aangewend als secundaire brandstof.

Uw afval kan nu dus een nieuw leven beginnen! 

Icon