Historiek van ons bedrijf

2007 - bouw loods (xxx m2)
Start in 2008 – 1e lijn in Hoogveld 96
2011
-    1e werknemer
2014
-      2e lijn in Hoogveld 96 
-    Aankoop mobiele shredder 
-    2e werknemer
Uitbreiding in 2014 – 2015 : 
-    aankoop site Hoogveld 90 – aanvankelijk wordt deze voor stockage gebruikt 
2017
-    vrouw Valérie komt als medezaakvoerster in het bedrijf en neemt de administratie, de communicatie en een deel van de boekhouding op zich
-    1 extra werknemer
2017-2018
-     3e maallijn in Hoogveld 90
2018
-    1 extra werknemer
2019
-    vervangen van 1e lijn Hoogveld 96 (shredder) 
-    2 extra werknemers
2020
-    1 extra werknemer
-    Eind september werd er een hoogspanningscabine op de site Hoogveld 96 aangesloten zodanig dat de dieselgeneratoren kunnen verdwijnen. 
-    De grote lijn op de site Hoogveld 96 werd vernieuwd, alsook alle buizen en filters. Ook werden er al nieuwe elektriciteit en een sturingskast voorzien.

Toekomst: 
-    zullen er zonnepanelen bevestigd worden op het dak van de site Hoogveld 96 zodanig dat de elektriciteit en de hoogspanningscabine hierop kunnen worden aangesloten. Dit is voorzien voor 2021-2022. 
-    zal het dak van de site Hoogveld 90 vernieuwd worden waarop op langere termijn ook zonnepanelen zullen worden bevestigd.  Dit is voorzien voor 2021-2022.
-    Installatie “droge maallijn in Hoogveld 90. Dit is voor zien voor 2021 
-    Bijkomende shredder Lindner xxx in Hoogveld 96 om productie te verzekeren en overstocks (aangekocht materiaal…?) te vermijden 
 


Icon